השימוש באתר אינו כרוך בתשלום כלשהו אך הרשמה לאתר מהווה הסכמה לכל התנאים של התקנון.

האתר מחויב לשמירה על פרטיות. ההתחייבות כאמור נתונה לעדכונים ושינויים מעת לעת, על כן הנכם מתבקשים לחזור ולבדוק מעת לעת.

המידע שנאסף מהחברים הרשומים באתר מחולק לשלוש יחידות כדלהלן:
1. מידע סודי: שמך ומספר הטלפון הינם מידע סודי אשר לא ייראה בפרופיל שלך. אנו רשאים לצור עמך קשר בעת הצורך. המידע הסודי לעולם לא יימכר ולא יגיע לידיעתו ולא יהיה נגיש בכל צורה שהיא לצד ג' כלשהו. אנו נחשוף את המידע הפרטי שלך אך ורק אם נידרש לכך עפ"י דין.
2. Email: אנו מתחייבים לא לחשוף ולא למכור ולא נאפשר גישה לכתובת הדואר האלקטרוני שלך על ידי צד ג' כלשהו. כתובת הדואר האלקטרוני שלך תשמש אותנו על מנת ליצור עמך קשר בנושאים שונים. הפנייה תיעשה על ידינו בלבד.
3. מידע ה"פרופיל": ה"פרופיל" שלך נגיש לשאר החברים הרשומים באתר הרשאים לעיין בו באתר. פרופיל החברים כולל: תאור ותמונה, פרטים אישיים השונים מהמידע הסודי ושאר מידע שהינו חיוני לצורך קביעת התאמה בין אישית. הפרופיל הנצפה שלך אינו כולל מידע מזהה, פרט לשם הנבחר (כינוי) על ידך בשעת הרישום. בנות יכולות להיכנס רק לפרופילים של בנים, ובנים יכולים להיכנס רק לפרופילים של בנות.

מידע נוסף שנאגר:
כל הפניות להנהלת האתר יישמרו בארכיון האתר. אנו נחשוף מידע זה רק אם נידרש לעשות זאת על פי דין.

חשוב לדעת!
כל המידע שתמסור יישמר בארכיון המידע של הנהלת האתר גם לאחר שתבטל את החברות שלך באתר.

תנאי השימוש בשירות של האתר

השירות של האתר הינו אמצעי אלקטרוני המפגיש בין מבוגר אחד למשנהו. הסכם זה הינו בינך לבין הנהלת האתר. אנא קרא אותו בעיון רב לפני הרישום לשירות האתר. על ידי רישום לשירות האתר, אתה הופך למנוי בשירות, והנך מסכים שהתנאים של ההסכם הזה חלים עליך כל זמן היותך מנוי.
אם אינך מסכים לתנאים, אנא אל תירשם לשירות האתר.
הרשמה לאתר מהווה הסכמה לכל תנאי תקנון האתר.


מי אינו רשאי להירשם לאתר:
1. קטינים אינם רשאים להירשם לשירות וכן כל מי שטרם מלאו לו 20 שנה. על ידי הרישום והצטרפות כמנוי הנך מאשר כי הנך לפחות בן 20 שנים.

2. מי שאינו מאמין משיחי ו/או עדיין לא נטבל במים ו/או אינו מאמין שישוע הוא אלוהים ו/או אינו שייך לקהילה ואינו מוכר באף אחת מהקהילות המשיחיות.

3. כל גרוש/נשוי או גרושה/נשואה.

השירות ניתן להפסקה על ידי הנהלת האתר או על ידך בכל עת, מכל סיבה שהיא, בלא צורך במתן הסבר.
הנהלת האתר שומרת על זכותה להשעות באורח מיידי או להפסיק את הגישה לשירות, בלא מתן הודעה, בכל מקרה של הפרת הסכם זה על ידך, אשר תובא לידיעתה.
החברות בשירות של האתר הינה לשימוש אישי ובלעדי שלך. לא תוכל להרשות את השימוש בשירות לאחרים, ואינך רשאי להמחות או להעביר בדרך אחרת את חשבונך לכל אדם או גוף שהם. הנך אחראי לחסימת המחשב בו הנך משתמש לגישה של אחרים. בכך תמנע גישה בלתי מאושרת.

כללי התנהגות
כמנוי הנך מסכים כי: הנך אחראי באופן אישי לנכונות התוכן או האינפורמציה שתפרסם או תציג בעמוד האינפורמציה של שירות האתר או שיועברו לחברים בשירות. לא תהיה רשאי להציב על העמוד בשירות האתר או להעביר למנוי אחר בשירות, כל אינפורמציה שהינה בגדר לשון הרע, או אינפורמציה שהינה בלתי מדויקת, או פוגעת, או בלתי צנועה או פוגעת בקודשי דת, או בעלת אופי מיני, או מאיימת או גזענית, או בלתי חוקית, או כל אינפורמציה אשר יש בה כדי לפגוע או להפר זכויות של צד שלישי כלשהו (לרבות אך לא רק זכויות קניין רוחני או זכות לפרטיות).
תהיה רשאי להשתמש בשירות האתר בהתאם ועל פי כל דין שיחול על השימוש.
לא תהיה רשאי לעסוק בפרסום או שכנוע של חברים אחרים, לקנות, או למכור מוצרים או שירותים כלשהם במסגרת השירות באתר זה. לא תהיה רשאי להעביר כל מכתבי שרשרת, או דואר זבל לחברים אחרים בשירות.
לא תהיה רשאי להציב, להפיץ או לשכפל בדרך כלשהי כל חומר שמוגן בזכויות יוצרים, סימן מסחרי, או כל אינפורמציה ששייכת לבעל קניין רוחני, מבלי לקבל הסכמה מראש ובכתב של הבעלים או בעל הזכויות בקניין הרוחני.

הנך אחראי אישית לכל קשר שבינך לבין מנוי אחר בשירות.

הנך מחוייב להביא לידיעת הנהלת האתר מידע לגבי כל משתמש באתר החשוד בהטרדה או כל התנהגות חשודה/מוזרה.

לא תהיה רשאי לכלול בפרופיל האישי כל מספר טלפון, כתובת, שם משפחה,URL או כתובת אימייל, ולא תהיה רשאי לכלול כל קוד תוכנה, או אינפורמציה לגבי כל שיטת תקשורת אלטרנטיבית באינטרנט.
במהלך ההתכתבות עם משתמשים רשומים אחרים באתר ניתן למסור פרטים אישיים ומזהים על אחריותו הבלעדית של המשתמש. הנהלת האתר אינה לוקחת שום אחריות לגבי פרטים אישיים שנמסרו במהלך ההתכתבות בין משתמשי האתר.
לא תהיה רשאי לכלול בפרופיל אישי כל התייחסות פוגעת מינית או אנטומית, או אינפורמציה שיש בה הצעות מיניות פוגעות בלשון ישירה או עקיפה, ולא תהיה רשאי להציב כל תמונת עירום או תמונה המכילה אינפורמציה אישית.

הנהלת האתר שומרת על זכותה, אך לא תהיה חייבת, לדחות כל כרטיס או תמונה אשר אינם עומדים בתנאים לעיל.
הנהלת האתר שומרת על זכותה, אך לא תהיה חייבת, להסדיר או לתווך כל מחלוקת בינך לבין חברים אחרים בשירות.

תכנים ברשת:
כל חוות דעת, הבעת עמדה, עצה, הצהרה, הצעה, או אינפורמציה אחרת או תוכן אשר יהיו נגישים באמצעות שירות האתר, אבל שלא הוצגו ישירות על ידי הנהלת האתר, מייצגים רק את מחבריהן ואין להסתמך עליהן. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לנכונות, שלמות, או הישימות של אינפורמציה כלשהי שתימסר במסגרת השירות ולא תאמץ או תקבל או תהיה אחראית בכל דרך שהיא לדיוק או הסתמכות על כל חוות דעת, עצה, או הצהרה שייעשו על ידי גורם כלשהו לבד מהנהלת האתר. בשום מקרה לא תהיה הנהלת האתר אחראית לכל הפסד, או נזק שיגרמו לאדם כלשהו אשר הסתמך על אינפורמציה או תוכן אחר שהוצבו בשירות האתר או שיועברו לחברי האתר.

אזהרה - אנא קרא זאת:
ייתכן שמשתמשים אחרים באתר ומשתמשים בלתי מורשים ("האקרים"), יציבו או יעבירו חומר פוגע או מגונה על שירות האתר ואתה כמשתמש תיחשף בניגוד לרצונך לאינפורמציה מעין זו. יתכן אף, אם כי הדבר הינו בגדר אפשרות בעלת הסתברות קטנה, שאחרים ישיגו אינפורמציה שנוגעת לך בשל היותך משתמש בשירות, ושמקבל האינפורמציה ישתמש בה כדי לפגוע בך. הנהלת האתר אינה אחראית לשימוש בכל אינפורמציה אישית שתגלה במסגרת השירות. אנא, בחר בזהירות את סוג האינפורמציה שהינך מפרסם במסגרת השירות או מעביר לאחרים.

אם אתה מסכים לכל התנאים של התקנון ואתה רשאי להירשם, אתה מוזמן להירשם לאתר.

דף הבית  יצירת קשר  הרשמה חינם  תקנון האתר  מאמרים  עצות   שאלות ותשובות  עדויות