תפקידי הבעל והאישה בחיי הנישואין

"הנשים הכנענה לבעליכן כמו לאדוננו, כי האיש הוא ראש האישה כפי שהמשיח הוא ראש הקהילה - המושיע של הגוף. וכשם שהקהילה נכנעת למשיח, כן גם הנשים תכנענה לבעליהן בכל דבר. האנשים אהבו את נשיכם כשם שגם המשיח אהב את הקהילה ומסר את עצמו בעדה" (אל האפסים ו' 22-25)

"איש איש יאהב את אישתו כאהבתו את עצמו והאישה תירא את בעלה" (אל האפסים ו' 33)

"לכן רצוני שהאלמנות הצעירות תינשאנה, תלדנה ילדים, תנהלנה את הבית ולא תתנה ביד המתנגד שום תואנה לקטרג" (הראשונה אל טימותיאוס ה' 14)

עלינו להאמין שדבר אלוהים הוא הטוב ביותר עבורנו ולא לחשוב שאנחנו יודעים טוב יותר כיצד לנהל את חיי המשפחה. יש לנו דוגמאות רבות של משפחות של מאמינים אשר יכולים להעיד על הברכה שהם ראו כאשר צייתו לעקרונות המופיעים בדבר אלוהים. אם אנחנו לא מוכנים להיכנע לדבר אלוהים אז אנחנו נחמיץ את הברכה שאלוהים רוצה להעניק לנו.

אלוהים נתן לבעל את התפקיד ואת האחריות להנהיג את המשפחה ולכן האישה צריכה לקבל את הסמכות שאלוהים נתן לבעלה עליה. כאשר האישה מבינה זאת היא תחשוב פעמיים עם מי היא רוצה להתחתן ולמי היא מוכנה להיכנע.

אך אין זה אומר שהבעל צריך להיות רודן שאינו מתחשב כלל בדעת אישתו, אלא שהוא זה שבסופו של דבר יקבל את ההחלטה. ניתן לומר שהבעל קיבל מאלוהים תפקיד קשה יותר, והוא - לאהוב את אישתו. מדוע אני טוען שזה תפקיד קשה יותר?
משום שעל הגבר לוותר על הרצון שלו ולפעמים על הצרכים שלו, בהקרבה עצמית, למען אישתו. יש כאן צורך בהתכחשות עצמית מתוך אהבה: זוהי הפגנה של אהבת הבעל לאישתו, בכך שהוא מוכן למות בשבילה כמו שהמשיח מת למען הקהילה. מדובר כאן בדברים בחיי היום יום שהבעל צריך לוותר עליהם למען אישתו ולהראות לה בכך שהוא אוהב אותה.
דוגמה פשוטה היא בעל שאוהב לצפות במשחקי כדורגל בטלוויזיה והוא מוכן לוותר על כך על מנת לבלות זמן עם אישתו משום שהיא חשובה לו יותר מהכדורגל.

לסיכום, על הבעל מוטלת האחריות לדאוג לצורכי אישתו, תוך כדי שהוא מוותר על רצונו, והאישה צריכה לקבל את הסמכות שאלוהים נתן לבעלה עליה. אני מאמין בכל ליבי שכל זוג שיציית לעקרון זה ייהנה מברכת אלוהים ומחיי משפחה מאושרים.

דף הבית  יצירת קשר  הרשמה חינם  תקנון האתר  מאמרים  עצות   שאלות ותשובות  עדויות