Personal Info
Personal Info

*
MaleFemale
* calendar
*
רווק/האלמן/ה
*
כןלא
external information
external information
*
*
1:45 - 1:491:50 - 1:541:55 - 1:59
1:60 - 1:641:65 - 1:691:70 - 1:74
1:75 - 1:791:80 - 1:891:90 -1:94
1:95 - 1:992:00 - 2:042:05 - 2:09
זה עניין אישי
*
45-4950-5455-59
60-6465-6970-74
75-7980-8485-89
90-9495-99100-120
זה עניין אישי
*
חוםשחור אדמוני
בלונדיני בהירבלונדיני כההאחר
*
חוםשחורירוק
כחולירוק כחולאחר
*
עד עשר שנות לימודתיכוניתמקצועי
תואר ראשוןתואר שניתואר שלישי
פרופסור
*
*
מרכז הארץדרום הארץצפון הארץ
כרגע בחול
*
עם ההוריםדירה שכורהדירה / בית עם משכנתא
דירה / בית שליאחר
*
מעולהטובצריך להשתפר
צריך להשתפר הרבהגרוע
*
אין לי ילדים123
45+
*
חובה/שרות לאומי מלאקבעחובה/שרות לאומי חלקי
לא שרתי בצבא/שרות לאומי בישראל
habits
habits
*
מכונית של ההוריםמכונית שליציבורית
אופנועאחר
*
פעמיים בשבוע ויותר
פעם בשבוע
פעם בשבועיים
פעם בחודש
פעם בחצי שנה
כמעט אף פעם
בכלל לא
*
מנהיגשמשהלל
ילדיםנוערבישור
אחראין לי תפקיד
*
מאוד שקטות
יחסית שקטות
קצת רועשות
מאוד רועשות
*
עברית ותרגום בשקט למי שצריך
עברית עם תרגום לשפה אחרת לכל הקהילה
ערבית
רוסית
אנגלית
שפה שונה מעברית
*
מאמין אמיתי שנושע ונולד מחדש יכול לאבד את ישועתומאמין אמיתי שנושע ונולד מחדש לא יכול לאבד את ישועתו
*
כל המאמינים חייבים לשמור את התורהרק המאמינים היהודים חייבים לשמור את התורהכל מי שמאמין בישוע לא חייב לשמור את התורה
*
אלוהיםלא אלוהיםיש לי הבנה אחרת בנושא
*
אני מדבר בלשונות
אני מאמין שזה אפשרי כיום אך אני לא מדבר בלשונות
אני לא מדבר בלשונות
אני לא מאמין שזה אפשרי כיום
אחר
*
לא עישנתי מעולםמעשן/ת הרבההפסקתי לעשן
מעשן/ת מעטמתכוון/ת להיגמלניסיתי לעשן בעבר פעם או כמה פעמים
*
לא השתכרתי מעולם שותה הרבה הפסקתי לשתות
שותה מעט בארועים מיוחדיםמתכוון/ת להיגמלניסיתי להשתכר בעבר פעם או כמה פעמים
*
מרכז הענייניםיודע/ת לפתח שיחהמתקשה לפתח שיחה
שותק/ת
*
שני הוריי מאמיניםאחד מהוריי מאמיןאף אחד מהם אינו מאמין
*
שני הוריי נולדו בישראל אחד מהוריי נולד בישראלהוריי לא נולדו בישראל
open questions
open questions
Contact Details
Contact Details
*
*
*
*
מאשר/ת
Username*
Password*
דף הבית  יצירת קשר  הרשמה חינם  תקנון האתר  מאמרים  עצות   שאלות ותשובות  עדויות